Panchhi/Bird

Ik masoom sa panchhi,

Aa ker baitha munder pe!

       Bechara shayad ye janta nahi,

       Ajkal koi aise kisi ke ghar jata nahi!!

πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’

An innocent little bird,

Came and sat on the mount!

       Poor creature doesn’t know,

       Nowadays no one goes to someone’s house like this!!

Published by Anita Vij

A caring mother of 2. A loving wife. An aspiring individual who wishes to share her life-long learnings with the rest of the world.

8 thoughts on “Panchhi/Bird

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: