Nai Subah/New Dawn

Suna tha ye humne,

Jab jaago tabhi savera!

     Samajh ab ja ker aaya,

     Nahin tha ye sirf neend ke lie!!

Utna hi hai eham aur veham ke lie,

Ik nai subah ki shuruat ke lie!

       Nahi mano to marji tumhary,

       Agar mano to nai subah tumhary!!

πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’πŸ’

I have heard,

The morning is when we wake up!

      Now I understand,

      It was not just for sleep!!

It is for ego and doubt also,

For the beginning of a new dawn!

      If you don’t agree, your wish,

      If agree, a new dawn is yours!!

Published by Anita Vij

A caring mother of 2. A loving wife. An aspiring individual who wishes to share her life-long learnings with the rest of the world.

10 thoughts on “Nai Subah/New Dawn

 1. Somewhere something seems missing in the translation. OK, I can see that “the lies of the ego and the dream-maker (illusion) are equal.” But the writer of the dream (subconscious mind) dominates during sleep, and the ego dominates during the day except for the emotions which bubble up from the subconscious. The balance of power seems different for sleeping (ego resting) and the day of rational thought. So how does the new dawn marry the two lies?

  Liked by 1 person

  1. I think when we translate the hindi language poem into english language, it sometimes doesn’t express the true feelings we write in original language. What I wanted to say is…we have heard from our elders that if we are not on a right path, still whenever we realize our mistakes, we should restart from there like it is a new day.
   On the other hand, we should leave our ego and doubts aside and start our life leaving these two emotions behind as they hinder our life in many ways. If we can do that a new dawn means a new life awaits us.

   Liked by 2 people

   1. Really so true said and Yaa, I also agree that the real meaning and feelings are expressed in the language in which the poem is actually written! I absolutely agree with you dear.☺✌😊

    Liked by 2 people

   1. Ohh! That’s always a pleasure for me, Dear Anita. By the way I also have my blog page so please do visit it once and give your reviews also so that I can improve myself.πŸ˜ŠπŸ™πŸ€—βœŒ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: